12/04/2008 - Ενάντια στην κρατική καταστολή (Πατρα - Παράρτημα)


Συναυλία μαζί με τους: Χάσμα, Kill the Ca
t