Οι παρελάσεις είναι ανθυγιεινές
Κείμενο που μοιράστηκε στις 19/3/2010 στην εκδήλωση "ενάντια στα εθνικά ιδεώδη και στις παρελάσεις" στο παράρτημα (Πάτρα)