8 & 9/10/2010 Διήμερο εκδηλώσεων του Ράδιο Κατάληψη (Πάτρα - Παράρτημα)


Συναυλία μαζί με: Μαύρα Πρόβατα, J&B