14 & 15/7/2011 Διήμερο αυτοοργανωμένης έκφρασης και δημιουργίας (Σπάρτη)Συναυλία μαζί με τους: Αποκαΐδια, Mass Culture, Skapotes, Kobledes