5/4/2013 Εκδήλωση Οικονομικής Ενίσχυσης για τα Ιατρικά Έξοδα του Φίλου & Συντρόφου Tug (Πάτρα - Παράρτημα)


Η εκδήλωση είναι αποτέλεσμα συνδιαμόρφωσης με την αναρχική ομάδα Dinamitera  dinamitera36.wordpress.com