Σάββατο 5/5/2018 στην Κατάληψη Ελαία (Κέρκυρα)


14:00 | Εκδήλωση – Συζήτηση
για την αυτοοργανωμένη αντιεμπορευματική έκφραση

αυτοπαρουσίαση των ομάδων:
* Lotka Volterra Collective αυτοοργανωμένη συναυλιακή ομάδα
Δισκοκοπτείον DiskollectiV μουσική κολλεκτίβα 


21:00 | Συναυλία με τους: 
* Sardanapalm Death 
* Ραδιενεργά Κατάλοιπα 
* Αντίστροφη Μέτρηση 
* Discordance 
Η εκδήλωση γίνεται από την
Lotka Volterra Collective
http://lotkavolterra-collective.squat.gr